9
83

Quay hũ đấu địa chủ – Cuộc chiến không cân sức giữa nông dân nghèo và cường ác bá

Chơi game Quay hũ đấu địa chủ – Tham gia vào cuộc chiến không cân sức giữa Nông dân nghèo và Cường hào ác bá. Quay đổi thưởng Đấu địa chủ cho thấy rõ sự nỗ lực vươn lên của giai cấp vô sản thời bấy giờ

Tham gia chơi ngay để giành lại sự công bằng cho những người nông dân

>> Chơi Slotgame Đấu địa chủ<<

Video chơi thử game: